November 08, 2011

DB4 - Skeletor's Dick

Desert Bus 2010 - A performance of Skeletor's Dick.

 03:05

Appearing: Graham, Kroze, Chris, Jer

November 14, 2011

DB4 - Galaxy Song

November 14, 2011

DB4 - Bright Side of Life

November 14, 2011

DB4 - Bad Horse'd!

November 14, 2011

DB4 - Pokemon

November 14, 2011

DB4 - Danger! High Voltage!

November 14, 2011

DB4 - Modern Major Dale

More Desert Bus videos